लेख

राजपूरची उपक्रमशील आदिवासी आश्रमशाळा

       महाराष्ट्र राज्यात डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांची सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती होण्यासाठी 1972-73 पासून क्षेत्रविकासाचा दृष्टीकोन स्वीकारण्यात ... Read More